• نوع کابل :کابل داده
  • شارژ میکرو USB
  • تعداد سنجاق ها تک پین
  • طول کابل 1 متر
  • نام مدل ICD-27
  • دوره گارانتی :180روز