• جنس : آلومینیوم

  • گستره بیشینه تحمل وزن : تا 1 کیلوگرم

  • تعداد قطعات پایه : سه عدد

  • نوع هد : پن هد