• ظرفیت اسمی : 10000
  • شدت جریان ورودی : DC 5.0V/2A
  • شدت جریان خروجی :DC 5.0V/2.1A MAX
  • فوق ظریف