• 50 ساعت مدت زمان پخش
  • 10 دقیقه شارژ کنید 10 ساعت موسیقی گوش دهید
  • حالت HEAVY BASS
  • تکنولوژی ENC در مکالمه
  • امکان اتصال همزمان به چند دستگاه