• 5 ساعت پخش موسیقی
  • 20 ساعت شارز همراه با کیس
  • تاخیر صدای بسیار کم (مناسب بازی)
  • تاچ هوشمند
  • اسپیکر داینامیک 13 میلیمتری