• راحتی فوق العاده
  • آگاه باشید و ایمن بمانید
  • الگوریتم تقویت باس منحصر به فرد
  • آسیب شنوایی صفر
  • 40 ساعت فوقالعاده طولانی
  • 4 میکروفون کاهش نویز صدای HD