• موتور قدرتمند
  • باتری مقاوم و طولانی مدت
  • برای تمامی جنس مو
  • سرعت قابل قبول
  • قفل مسافرتی
  • تیغه بادوام