• موتور قدرتمند
  • دقت حرفه ای
  • برای تمامی مدل مو ها
  • باتری طولانی مدت
  • صفحه نمایش دیجیتال
  • طراحی استاندارد و مناسب دست