• پشتیبانی از زبان فارسی
  • قابلیت مکالمه
  • باتری دهی تا یک هفته
  • دارای سه بند درون جعبه