• یک عدد ساعت کلاسیک به عنوان هدیه
  • قابلیت مکالمه
  • پشتیبانی از زبان فارسی
  • باتری دهی مناسب
  • کیفیت بند مناسب