• نوع کاربری : رسمی، روزمره، ورزشی

  • فرم صفحه : دایره

  • جنس بند : چرم مصنوعی

  • زبان‌های قابل پشتیبانی در اعلان و پیام : انگلیسی، چینی، فارسی