• پشتیبانی از زبان فارسی
  • قابلیت مکالمه
  • ده روز نگهداری باتری
  • 20 حالت ورزشی
  • گواهی ضد آب IP68