• ولتاژ خروجی : 5V / 9V
  • (آمپر) شدت جریان خروجی : 3A / 2A
  • فاقد کابل