• طرح داخلی مخروطی شکل
  • میکرون های mems
  • نویز کنسلینگ enc
  • 4 ساعت پخش موسیقی با یک بار شارژ