• جنس بدنه: آلومینیوم
  • طول پایه در حالت جمع شده: 30 سانتی متر
  • حداکثر تحمل بار: 260 گرم
  • حداکثر ارتفاع: 100 سانتی متر
  • حداقل ارتفاع: 34 سانتی متر