بلوتوث نسخه 5

مدت زمان نگه داری شارژ تا 10 روز

نمایش اعلان ها

نمایش تماس های دریافتی