نویز کنسلینگ enc توانایی حذف صداهای اطراف را دارد و می‌تواند تماس های بهتری را برای شما داشته باشد. این قابلیت مکالمه و صدای موسیقی بهتری را به مخاطب می‌دهد.