تلنولوژی نویز کنسلینگ در این هندزفری بسیار قوی عمل میکند

علاوه بر اینکه صداهای اضافی اطراف را حذف میکند توانایی قوی در تقویت صدا را دارد و این امر در تفکیک صدا و کیفیت صدا در موسیقی و حتی مکالمه دارد.